Neurofibromatose Südtirol / Alto Adige

Via Ronchi  8
I- 39040 Termeno (BZ)

Codice fiscale: 94127320219

Presidente:

Dietmar Kaneppele
Cell. 335 6902776

E-Mail:

info@neurofibromatose.bz.it